Vem är 4. Tage Tuvheden (Palmemordet, Estonia, Anna Lindh, Vattenrening)

Tage Tuvheden är ofta förknippad med intervjuer om Palmemordet samt om hur mycket gifter vi har i det svenska dricksvattnet.

Idag får vi under första halvan lära känna Tage Tuvheden, Vem är han och vilken släkttavla har han bakåt i tiden. Finns det kopplingar till Riddarhuset och Kungamakten, lång tid tillbaka?

Under andra halvan går vi igenom mordet på Anna Lindh (i korthet) och Palmemordet (i korthet).

Dessutom tar den mesta tiden av intervjun upp nutiden om hur vi får ALS, Cancer, Demens och Psykiska sjukdomar av alla gifter som vattenverken tillsätter dricksvattnet, för att ta bort andra gifter.

Fungerar det med att tillsätta gifter för att ta bort andra gifter i våra vattenledningsrör? Vad blir de långsiktiga konsekvenserna som inte kemiindustrin vill prata om? Varför vill inte politikerna ta i dessa nutida och framtida problem? Kan politikerna överhuvudtaget någonting för att låta kommunala vattenverk slänga i extremt giftiga produkter i våra kommunala s.k. friskvattenrör som går ända hem till oss i våra hushållskranar?

Vi kommer att prata mycket om hur Tage ser på världen och vart han kommer ifrån, så den är intervjun är mycket intressant på alla sätt.

Håll till godo

Intervjuad Tage Tuvheden

Intervjuare och producent Thomas Gjutarenäfve

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *