Felparkeringsavgifter, Parkeringsvakter och Politikerna. Del 2

Felparkeringsavgifter, Parkeringsvakter och Politikerna. Del 2

Nils Littorin har länge förespråkat fri boendeparkering i Malmö och avgiftsparkering för de som är gäster.

Missbrukar politikerna situationen istället till att använda bilisternas höga parkeringsavgifter och skyhöga parkeringsböter till att finansiera icke-verksamhet genom dessa inkomster?

Vad har hänt de sista 20 åren med parkeringssituationen i staden och hur påverkas de boende av de brottsligt höga avgifts- och bötesnivåerna?

Har politikerna tappat kontakt med demokratin och befolkningen, när de sitter och beslutar om sådant som kan rasera en familjs ekonomi, på marginalen?

Varför fattar politiker som bor i villor beslut som inte påverkar dem själva? I villaområdena är det oftast fri parkering på gatorna, men inte bland de som bor i hyreskåkar inne i staden? Varför?

Enligt Nils Littorin har både polis och politiker tappat greppet över hela Malmö. Är polis och politiker lika korrumperade?

År 2026 kommer partiet Malmölistan att ställa upp i kommunalvalet, Nils Littorin ställer upp och vill påverka massor med frågor i kommunens beslutande organ!

Intervjuad Nils Littorin

Intervjuare och producent Thomas Gjutarenäfve

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *