Lung- och tarmcancer av kommunalt dricksvatten?

Lung- och tarmcancer är mycket tråkiga sjukdomar.

Idag pratar jag med Tage Tuvheden som varit vattenverkschef på Trollhättans Kommun.

Under många år kämpade Tage för att kommunen skulle byta ut delar av vattenledningsrören, pga att de var producerade av/med ASBEST. Varje kommun, om de har huvudvattenledningsrör som är ca 50 år gamla, kan med viss sannolikhet ge kommuninvånarna cancer i lungor eller tarmar via sitt kommunala dricksvattennät.

Huvudvattenledningarna fördelar vatten till de olika stadsdelarna i kommunerna.

De nya mindre vattenledningarna är förhoppningsvis nyare än 50 år och då tror man att man är skyddad från asbesten i det kommunala vattnet. Dock går allt kommunalt vatten via huvudvattenledningen, innan de når konsumenterna långt ute i vattenledningssystemen.

Idag får ca 4.000 personer i Sverige lungcancer. Tage Tuvheden anser att en mycket stor del av dessa, dör av andra orsaker än cigarrettrökning, nämligen av det kommunala vattnet som innehåller asbest.

Ämnet asbest i vattenledningarna har varit ett tabubelagt ämne i media. Kemiindustrin har säkert sin påverkansdel på media för att inte skriva om detta.

Tidigare har vi pratat med Tage Tuvheden om Akrylamid/PFAS i de kommunala vattenledningarna. Nu är det tid att prata om ASBEST.

Hur oroade skall vi människor vara av asbesten i vårt kommunala dricksvatten?

Nästa program med Tage Tuvheden kommer att behandla hur våra vindkraftverks vindsnurror är belamrade med mycket PFAS, vilket inte Miljöpartiet eller miljökämpar talar om när det diskuteras vindkraftverk i snart sagt alla Svenska kommuner. Ni måste vara försiktiga med alla giftiga och cancerframkallande kemikalier som vindkraftverkens enheter består av.

Intervjuad Tage Tuvheden

Programledare Thomas Gjutarenäfve

Inspelat 14 januari 2023

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *